Uncategorized

Zakup mieszkania – czym jest umowa przedwstępna?

Written by admin

Zakupienie nieruchomości jest poważną decyzją, która wymaga również sygnowania odpowiednich umów. Zanim dojdzie do przeprowadzki, podpisuje się między innymi umowę przedwstępną. Co warto o niej wiedzieć?

Po co podpisuje się umowę przedwstępną?

Umowa przedwstępna jest podpisywana w sytuacji, gdy nie jest możliwe natychmiastowe kupno danej nieruchomości, na przykład mieszkania. Przykładowo, mieszkanie nie jest jeszcze gotowe do sprzedaży ze względu na wyprowadzkę lokatorów, zaległości czynszowe, trzeba zaczekać na rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy lub na zdobycie środków na zakup na inny sposób.

Jakie informacje umieszcza się w umowie przedwstępnej?

Umowa przedwstępna jest regulowana zapisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykułem 389 Kodeksu umowa przedwstępna powinna obejmować istotne postanowienia umowy przyrzeczonej – ostatecznej.

Strony umowy przedwstępnej mogą także wprowadzić do niej dodatkowe postanowienia, na przykład dotyczące sytuacji, gdy któraś ze stron nie dopełni postanowień umownych.

W umowie można zawrzeć także termin sygnowania umowy przyrzeczonej, chociaż nie jest to konieczne.

Jak zawrzeć umowę przedwstępną?

Najlepiej, aby umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego, czyli powinna być ona podpisana u notariusza. Wtedy zwiększa to pewność, że dojdzie w przyszłości do zawarcia umowy przyrzeczonej – ostatecznej.

About the author

admin