Uncategorized

Budowa domu – dlaczego warto dokładnie sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?

Written by admin

Przed podjęciem decyzji o budowie domu jednorodzinnego należy dokładnie zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Czym jest ten dokument i dlaczego ma tak duże znaczenie?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który w skrócie określany jest również jako MPZP, to dokument określający zagospodarowanie przestrzenne danego terenu. Możemy otrzymać go w lokalnym Wydziale Architektury Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Wgląd w dokument tego rodzaju jest jawny i jest on dostępny dla każdego.

W MPZP można znaleźć informacje takie jak:

  • przeznaczenie konkretnych terenów, na przykład pod budownictwo, usługi
  • planowane w pobliżu obiekty – w tym także takich jak fabryki, centra handlowe
  • charakter i gabaryty preferowanej zabudowy na danym terenie, także szczegóły takie jak wysokość budynku, kształt dachu, kolorystyka
  • przebieg ulic – dotyczy zarówno obecnie istniejących ulic, jak również tych projektowanych, do wykonania w przyszłości
  • zasady i warunki podziału terenów na działki
  • strefy ochrony konserwatorskiej – wówczas konieczne jest dokładne przystosowanie budynku do obecnej zabudowy
  • strefy ochronne, na przykład związane z obecnością parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ujęć wody, linii wysokiego napięcia

Wobec tego wtedy, gdy planujemy rozpocząć prace budowalne na konkretnym terenie, warto sprawdzić dostępny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki niemu można zweryfikować swoje plany i ewentualnie zmienić je na inne, czyli dobrać miejsce, gdzie ich realizacja będzie łatwiejsza.

About the author

admin